SPÆNDENDE OG SPRÆNGFYLDT KUNSTGALLERI

Firmakunst med skattefordel

At kunst på arbejdspladsen er med til at højne medarbejdertrivslen og styrke virksomhedens image overfor de besøgende ved mange. Langt færre er klar over, at investeringen i kunsten faktisk kan trækkes favorabelt fra i skat, vel at mærke hvis de helt rette betingelser er opfyldt i forbindelse med virksomhedens kunstkøb.

Normalt er virksomhedens køb eller investering i kunst ikke fradragsberettiget, da det betragtes som en erhvervelse, der ikke lider værditab over tid. Altså som en investering til virksomheden, der efter tid kan afsættes for det samme beløb eller ligefrem kan sælges med mergevinst. Det sidstnævnte kan man selvfølgelig godt sætte spørgsmålstegn ved, især hvis virksomheden investerer i en ukendt kunstners værker og denne aldrig formår at slå igennem. Det er jo desværre sådan at landet ligger for langt de fleste håbefulde kunstnere. Enten på grund af mangel på kunstnerisk talent eller evnen (og heldet) til at "blive opdaget" og dermed kunne gøre sin passion og sit kald fra en glad hobby ting til en givende og lønsom forretning.

De specielle skattefordele, der følger her er undtagelserne, der netop især er til for at støtte de ukendte kunstnere eller dem som småt er på vej op fra de ukendtes dyb. Der er nemlig sat et specifikt loft på hvor meget et kunstværk må koste for, at virksomheden må trække udgiften/investeringen fra efter den favorable ordning. Det loft er pt. maks 13.800 kroner for et enkeltstående værk og det kan måske umiddelbart lyde af mange penge, men det vil faktisk typisk være småpenge, hvis kunstneren bag er af den anerkendte slags. I den liga er en pris på 70.000 for et middelstort oliemaleri meget normalt og er der ligefrem tale om en berømthed, kan du uden at ryste på dine fingre roligt sætte et nul mere på.

Hvilken kunst må min virksomhed købe? Ja, som udgangspunkt skelnes der mellem kunstværker, som kan hænges eller stilles op og værker der bliver en del af virksomhedens bygning eller dens omgivelser. De meget favorable afskrivningsregler omfatter førstnævnte og det skal være originale kunstneriske værker som fx malerier, skulpturer, grafik, fotografier og installationskunst. Når det handler om de omtalte grafiske og fotografiske kunstværker, så skal disse værker udelukkende være tilgængelige i begrænsede oplag samt nummererede og signerede af kunstneren bag. En fin og dyr reproduktion af fx en kendt kunstner er altså et "no go" i denne sammenhæng.

Måden som virksomheden handler kunstværket hjem på er også pålagt begrænsninger. Man skal købe kunstværket direkte fra kunstneren eller en kunstformidler, der har billedet i kommission (altså ikke i ejerskab) og det vil typisk være et kunstgalleri. Værket skal være et førstegangskøb og virksomheden må købe ligeså mange kunstværker, som der ønskes så længe de enkelte værker  ikke overstiger den førnævnte beløbsgrænse. Men ingen af disse værker må købes af familiemedlemmer eller andre, der står virksomhedens ejer nær. Om denne regel er overholdes i praksis og om det nogensinde vil blive efterkontrolleret er en helt anden snak, men sådan er reglerne altså skruet sammen.

De kunstværker som man kan hænge eller stille op i virksomhedens lokaler, må man afskrive med 25 % om året. Det er de samme regler som omfatter virksomhedens inventar. Men der kan også foretages en fuld afskrivning i selve købsåret og det selv om kunsten er indkøbt i slutningen af året. Det forudsætter fortsat, at købssummen pr. værk er inden for de nævnte 13.800 kroner. Er kunstværket derimod en del af selve bygningen, så gælder reglerne for kunstnerisk udsmykning. Det kan fx være kunst, der er muret, naglet eller på anden vis er fastgjort til selve bygningen eller i dens omgivelser. Den form for kunst kan kun afskrives med 4 % årligt.

Hvis virksomheden efterfølgende ønsker, at sælge den kunst som tidligere er købt med de favorable skattefordele, så skal der betales skat af en eventuel gevinst. Altså hvis kunstværket i ejerperioden er steget i værdi eller hvis man bare har været heldig og gjort en god kunsthandel. Modsat, hvis kunstværket sælges for mindre end det, som man har givet for det, så kan virksomheden til gengæld trække sit fulde tab fra. Det er altså udelukkende manglen på likvider, der skal holde en virksomhed tilbage fra, at investere i kunst til arbejdspladsen og dermed øge medarbejdertrivslen samt styrke virksomhedens image samt - ikke mindst - gøre en håbefuld kunstner stolt og glad.

Slutteligt et par gode råd omkring indkøb af den "helt rigtige" kunst. Som menneske skal man som udgangspunkt vælge kunstværker med hjertet og ikke fornuften. Som virksomhed skal kunsten dog også passe til det som virksomheden står for. Er man fx et reklamebureau, der vil fremstå med kant og originalitet, så er det næppe en række nydelige blomsterakvareller, der vil gøre den berømte forskel. De vil til gengæld kunne begå sig på fineste vis hos bedemanden. Ja, kunstens verden er mangfoldig og heldigvis for det. Så udvælg de kunstværker der passer bedst til virksomhedens DNA og virke. Og er det med et håb om en værdistigning på sigt, så tjek også kunstnerens biografi ud forinden købet. Er han/hun aktiv, gribes det professionelt an og er der anerkendelser fra det etablerede kunstmiljø? Ja, så er kunstneren og dermed også du med større sandsynlighed på rette vej.

Held og lykke med virksomhedens fremtidige kunstinvesteringer. De er en win-win for os alle.

Forskellige surrealistiske kunstværker af Helt Sort samlet til en "fortælling".