SPÆNDENDE OG SPRÆNGFYLDT KUNSTGALLERI

Kunst med skattefordel

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for kunstens betydning på arbejdspladsen. Betydningen omfatter naturligvis virksomhedens image udadtil, men i høj grad også medarbejdernes trivsel indadtil. Og så kan firmakunsten ovenikøbet trækkes fra i skat!

De fordelagtige skatteregler gælder for originale kunstværker. Originale værker omfatter malerier, grafik, skulpturer, fotografisk kunst, installationskunst og tilsvarende. Skattemæssigt skelnes der mellem kunstværker, der hænges eller stilles op samt kunst, der er en del af selve bygningen.

Når talen falder på grafiske og fotografiske billeder, er det et særlige krav fra skattemyndighederne, at værkerne skal være nummererede og signeret af kunstneren samt fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er altså ikke omfattet af de fordelagtige skatteregler.

I mit tilfælde betyder reglerne altså, at mine unlimited design posters ikke er omfattet, men at mine limited editions artworks er. Kunstværkerne skal i øvrigt være et såkaldt førstegangskøb og skal erhverves direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission. Altså ikke via tredje mand, fx lagerførende forhandler.

Skattereglerne kan ikke tages i brug, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, der er i familie eller på anden måde meget nærtstående til virksomhedens ejer eller ansvarlige for kunstindkøb.

En udgift til køb af et kunstværk, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter saldometoden, altså med op til 25 % om året. Det er de samme regler, der gælder for anskaffelser. af inventar. Der kan dog foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.

Nu kommer det bedste. Hvis købesummen er på DKK 12.900 (2016) eller derunder pr. værk, så kan virksomheden trække hele beløbet fra det år, hvor kunstværket bliver købt. Det er jo helt fantastisk; ikke mindst set i lyset af, at hvis købet er heldigt/fornuftigt, så er der jo en reel mulighed for, at investeringen tjener sig selv hjem og mere til ved efterfølgende værdistigning.

Så der er altså ingen undskyldning for ikke at styrke sin virksomheds image udadtil og på samme tid højne medarbejdernes trivsel indadtil.

Power up your walls!

PS: Indlæggets billedcollage er fra en udsmykningsopgave med unika værker udført for it-virksomheden Pentia, der - efter ønske - fik et gennemgående Lord of the Rings tema.