SPÆNDENDE OG SPRÆNGFYLDT KUNSTGALLERI

Kunst og surrealisme

Surrealistisk kunst udspringer fra en kunstnerisk stilperiode i Europa, der officielt tog sit afsæt i 1924 - herhjemme i det danske dog først i 1930. Der er tale om en kunstretning eller -genre, der på symbolsk vis gengiver det underbevidste.

Det var Sigmund Freuds og Jungs psykoanalyser, der forinden havde skabt et moderne gennembrud og et nyt livssyn. Gennembruddet satte efterfølgende gang i nye kunstretninger, heriblandt surrealismen. Gennem kunsten ville surrealisterne vise deres drømme, fantasier og ubevidste seksuelle drifter samt udstille storbyens, kapitalismens og første verdenskrigs vanvid og absurditet. De surrealistiske kunstværker viste menneskets dyriske drifter og var en skarp kritik af den voksende industrielle kapitalismes rationalisme-tyranni. Dengang var mange surrealister stærkt venstreorienterede og gennem kunsten skulle det pæne borgerskabs fornuftskultur væltes. 

Datidens surrealister ønskede en tilværelse, hvor man frit kunne give udtryk for sine følelser og lyster, vel at mærke uden kapitalismens sociale fornedring eller rationalismens behovs-undertrykkelse. Den surrealistiske bevægelse var især blevet inspireret af Karl Marx og fra psykoanalysens grundlægger, førnævnte Sigmund Freud. Man var stærkt optaget af en mere fri seksuel tilgang, ligesom samtidens kulturradikale var det.

Surrealisternes nære forbindelse til den freudianske psykoanalyse kom aller klarest til udtryk, da den franske forfatter André Breton skrev surrealisternes litterære manifest. Manifestet hed Manifeste du surréalisme og den så dagens lys i 1924. I manifestet skrev Breton blandt andet, at det var kunstnerens fornemste opgave, at udforske sin egen ubevidsthed og vise den gennem kunsten. Endvidere skrev han, at surrealisme bygger på troen på, at der er en højere virkelighed bag visse former for associationer; på drømmens almagt og tankens uegennyttige leg.

Den verdenskendte surrealistiske maler Salvador Dali malede mange forunderlige og fantastiske kunstværker i denne stilperiode. Fx de udflydende mennesker og de smeltede ure, der nærmest er gået hen og er blevet ikoniske; udødelige motiver, der dyrkes den dag i dag og det også i andre sammenhænge. Ja Dali eller mange af hans kunstværker, kendes af stort set alle; de helt gamle som de helt unge. En anden verdensberømt surrealist er naturligvis René Magritte og her har fx det surrealistiske kunstværk med piben jo også nærmest opnået ikon-status, ligesom billedet af manden med det svævende æble foran sit ansigt har det.

Af danske surrealister kan Wilhelm Freddie bestemt fremhæves. Sammen med de to førnævnte surrealister, var han en stor inspirator for mig, da jeg kastede mig over surrealismen som ganske ung. Men Freddie har også kreeret surrealistisk kunst, der var så fræk (efter datidens moralkodeks), at kunsten blev konfiskeret af politiet. Det i sig selv var vel nærmest en blåstempling. Men han var også så teknisk skarp og så stor en kunstnerisk begavelse, at han sidenhen blev professor på kunstakademiet. Ovenstående kunstværk, der hedder La Dolce Vita, er et af hans senere værker med et abstrakt twist. Det er fra 1966 og jeg husker, at det sådan cirka 10 år senere gjorde et stort indtryk på mig, da jeg så værket første gang.

Hvor står så surrealismen i dag? Ja, selvom man traditionelt siger, at surrealismen var en bevægelse, som løb fra starten af 1920’erne til cirka slutningen af 1940’erne, er der fortsat mange kunstnere, som sidenhen har ladet sig inspirere af surrealismen og som har brugt mange af de samme elementer i deres kunstværker. Mange samtidskunstnere er da også fortsat inspireret af drømme, det mystiske, det seksuelle samt det revolutionære – og det uden nødvendigvis, at være politisk ræverøde af overbevisning. Selv arbejder (og leger) jeg også med det surrealistiske univers og stortrives i det. Du kan se min surrealistiske kunst lige her. God fornøjelse.

Skaberglade hilsner

Christian Løgstrup aka Helt Sort

"Next Stop Eden" Surrealistisk kunst af Helt Sort